LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 1C
Anh/Chị phụ trách lớp: Phêrô Phạm Văn Quốc Vương
SĐT của Anh/Chị: 0983444941     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/txbftu205

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Anna Nguyễn Hà Linh
+ HẠNG 2. Maria Hoàng Thị Thu Phương
+ HẠNG 3. Maria Nguyễn Nhật Hoàng Kim


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD003520 Lucia Bùi Nguyễn Khánh An
2 STD003793 Giuse Lê Khải An
3 STD003794 Maria Phạm Vy An
4 STD003809 Maria Đỗ Phương Anh
5 STD003795 Maria Phạm Thị Bảo Anh
6 STD003813 Giuse Đỗ Gia Bảo
7 STD003526 Phero Phạm Thiên Bảo
8 STD003796 Maria Lê Phạm Quỳnh Đan
9 STD003550 Maria Lê Trương Gia Hân
10 STD003814 Giuse Trần Gia Hiếu
11 STD003797 Phero Nguyễn Lâm Hoàng
12 STD003798 Giuse Bùi Minh Hùng
13 STD003666 Stephano Ninh Nguyễn Gia Huy
14 STD003799 Giuse Phạm Ngọc Gia Huy
15 STD003552 Đaminh Nguyễn Đình Minh Khang
16 STD003800 Giuse Doãn Chí Khang
17 STD003801 Martin Vũ Tuấn Kiệt
18 STD003802 Maria Nguyễn Nhật Hoàng Kim
19 STD003811 Maria Nguyễn Ngọc Phương Linh
20 STD003667 Anna Nguyễn Hà Linh
21 STD003803 Phero Đặng Thành Lộc
22 STD003563 Teresa Đặng Hồ Việt Nga
23 STD003565 Maria Nguyễn Vũ Kim Ngân
24 STD003805 Maria Lê Bích Ngọc
25 STD003016 Phero Nguyễn Thiên Phúc
26 STD003804 Maria Phạm Ngọc Thiên Phụng
27 STD003574 Martino Nguyễn Huỳnh Phi Phụng
28 STD003576 Maria Hoàng Thị Thu Phương
29 STD002840 Giuse Đỗ Vũ Hoàng Quân
30 STD003581 Maria Hứa Diễm Trúc Quỳnh
31 STD003806 Giuse Nguyễn Đức Tài
32 STD003812 Giuse Phạm Huy Thành
33 STD003807 Martino Trương Hưng Thịnh
34 STD003808 Maria Huỳnh Thị Thùy Tiên
35 STD003815 Anna Đỗ Mai Bảo Trân
36 STD003816 Maria Bùi Nguyễn Uyên Trang
37 STD003817 Phaolo Phạm Triệu Hoàng Trường
38 STD003186 Anna Vũ Thùy Chúc Vy
39 STD003677 Maria Trần Ngọc Bảo Yến