LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 1B
Anh/Chị phụ trách lớp: Giuse Phạm Hoàng Thiên Phúc
SĐT của Anh/Chị: 0961821854     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/izjxpq987

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ Hạng 1: Teresa Nguyễn Gia Linh
+ Hạng 2: Veronica Vũ Quỳnh Anh
+ Hạng 3: Maria Đỗ Hồ Minh Thư


Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD003822 Teresa Phạm Lê Hồng Ân
2 STD003848 Giuse Nguyễn Phúc An
3 STD003837 PhanxicoXavie Trần Huỳnh Anh
4 STD003524 Veronica Vũ Quỳnh Anh
5 STD003527 Phero Trần Gia Bảo
6 STD003838 Giuse Phan Đào Anh Dũng
7 STD003847 Đaminh Đỗ Hải Đăng
8 STD003820 Phanxico Trần Nhật Đức
9 STD003824 Phero Trần Việt Đức
10 STD003830 Phero Lâm Thanh Hải
11 STD003841 Giuse Đinh Vũ Việt Hân
12 STD003828 Giuse Nguyễn Trọng Hiếu
13 STD003534 Giuse Đỗ Võ Bảo Khang
14 STD003842 Anton Phan Thái Anh Khoa
15 STD003850 Đaminh Nguyễn Trung Kiên
16 STD003843 Maria Nguyễn Bảo Lệ Kim
17 STD003832 Gioan Kim Phạm Trường Kỳ
18 STD003538 Martino Trần Minh Lâm
19 STD003846 Teresa Nguyễn Gia Linh
20 STD003833 Giuse Nguyễn Tấn Lộc
21 STD003849 Maria Vũ Nguyễn Quỳnh Mai
22 STD003839 Vinhson Vũ Tiến Minh
23 STD003840 Giuse Phạm Nhật Minh
24 STD003562 Teresa Hoàng Kim Ngân
25 STD003827 Maria Nguyễn Thị Bảo Ngọc
26 STD003844 Maria Nguyễn Bảo Ngọc
27 STD003836 Gioan Baotixita Nguyễn Anh Nguyên
28 STD003568 Maria Đỗ Uyên Nhi
29 STD003573 Giuse Trần Thiên Phát
30 STD003829 Maria Bùi Thị Hoài Phương
31 STD003821 Giuse Trịnh Quốc Thiên
32 STD003825 Anna Phạm Thị Thư
33 STD003826 Maria Đỗ Hồ Minh Thư
34 STD003598 Maria Đặng Bảo Trâm
35 STD003819 Anna Trần Bảo Trân
36 STD003597 Maria Phạm Thị Quỳnh Trang
37 STD004080 Giuse Đỗ Đình Trọng
38 STD003818 Giuse Trần Quốc Tuấn
39 STD003845 Maria Ngô Trần Tú Uyên
40 STD003834 Giuse Vũ Kiến Văn
41 STD003603 Giuse Phan Quang Vinh
42 STD003606 Maria Hoàng Âu Thiên Vy