LỚP GIÁO LÝ: HIỆP THÔNG 1A
Anh/Chị phụ trách lớp: Anna Đỗ Ngọc Hiền Hòa
SĐT của Anh/Chị: 0931744080     

Group ZALO cập nhật thông tin lớp: https://zalo.me/g/lnhqql869

Danh sách hạng 1, 2 và 3 của niên khóa 2020 – 2021:
+ HẠNG 1. Maria Nguyễn Hoàng Kim Ngân
+ HẠNG 2. Anna Trần Ngọc Tường Vy
+ HẠNG 3. Maria Trần Nguyễn Khánh Linh

Danh sách lớp niên khóa 2021 – 2022:

STT Mã thiếu nhi Tên thánh Họ Tên
1 STD003521 Phaolo Nguyễn Trần Phúc An
2 STD003736 Phero Lê Hoàng Hồng Ân
3 STD003739 Giuse Trần Gia Bảo
4 STD003544 Giuse Đinh Chí Bảo
5 STD003740 Micae Nguyễn Duy Danh Dự
6 STD003741 Giuse Trương Quang Dũng
7 STD003528 Giuse Vũ Nguyễn Hoàng Dũng
8 STD003742 Gioan Nguyễn Minh Duy
9 STD003547 Giuse Vũ Thành Đạt
10 STD003743 Maria Vũ Ngọc Bảo Hân
11 STD003551 Teresa Tạ Gia Hân
12 STD003734 Giuse Vũ Minh Hưng
13 STD003744 Giuse Nguyễn Trương Gia Huy
14 STD003533 Giuse Vũ Gia Huy
15 STD003535 Martino Đoàn Trần Đăng Khoa
16 STD003745 Maria Trần Ngọc Khánh Linh
17 STD003735 Phaolo Lê Huỳnh Bảo Long
18 STD003746 Giuse Lê Xuân Tuấn Minh
19 STD003558 Giuse Trần Ngọc Anh Minh
20 STD003737 Teresa Nguyễn Trà My
21 STD003747 Maria Trần Ái My
22 STD003560 Maria Nguyễn Thiên Mỹ
23 STD003748 Phero Nguyễn Bảo Nam
24 STD004112 Đinh Võ Hoàng Ngân
25 STD003749 Maria Nguyễn Hoàng Kim Ngân
26 STD003750 Maria Trần Bảo Ngọc
27 STD003751 Maria Lâm Mẫn Nhi
28 STD003569 Maria Vũ Uyên Nhi
29 STD003570 Maria Ngô Ngọc Bảo Như
30 STD003752 Phero Lương Thiên Phú
31 STD003580 Teresa Lê Vũ Bích Quân
32 STD003753 Đa Minh Nguyễn Phú Quý
33 STD003582 Teresa Tạ Đình Quý Tâm
34 STD003754 Phero Nguyễn Bảo Thiên
35 STD003594 Falistina Phan Nguyễn Hoài Thương
36 STD003600 Maria Vũ Dương Quỳnh Trâm
37 STD003755 Phero Trần Thiên Trí
38 STD003607 Giuse Võ Phạm Hoàng Hải Triều
39 STD003604 Anton Phạm Trần
40 STD003756 Anna Trần Ngọc Tường Vy

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *